System automatycznej sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz produktów o zawyżonym ryzyku kradzieży.

System automatycznej sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz produktów o zawyżonym ryzyku kradzieży.