moduł do konfigurowania aplikacji HTQ. Tworzy layouty HTQ, pozwala definiować oraz zarządza komunikatami głosowymi.